STANDARD WCAG 2.1 - Blog - Alpanet - Polskie Systemy Internetowe - strony www

Blog

STARTUPNowoczesny system do zarządzania stroną WWW
AV1
TECHNOLOGYALP VISUAL SYSTEM
Standard <span class=WCAG 2.1" />
Podziel
się ...
Dnia 4 kwietnia 2019 r. uchwalona została ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Nowelizacja dotychczasowego prawa regulującego dostępność stron internetowych to odpowiedź polskich władz na unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Ustawa wprowadza m.in. obowiązek umieszczenia na stronach WWW deklaracji dostępności (o czym informowaliśmy we wcześniejszym wpisie), określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron WWW i aplikacji mobilnych oraz zasady tego monitoringu, definiuje także dostępność cyfrową jako zgodność z wymaganiami WCAG 2.1.

Podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępności cyfrowych swoich stron internetowych do 23.09.2020 r., w związku z czym obecnie w naszej firmie trwają intensywne prace nad wdrożeniem standardu WCAG 2.1 do stron WWW naszych klientów.

ALPANET

Polskie Systemy Internetowe
42-400

Zawiercie

, ul. 11 Listopada 6B

Tel.: 32 67 000 97
E-mail: biuro@alpanet.pl

Polityka
Prywatności