Logo: ALPANET

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Coś więcej niż strony www coś więcej niż pasja

Pasja tworzenia

sie

2020

ALP VISUAL SYSTEM

AUTORSKIE SYSTEMY KLASY CMS

Logo: ALPANET

Standard
WCAG 2.1

Dnia 4 kwietnia 2019 r. uchwalona została ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Nowelizacja dotychczasowego prawa regulującego dostępność stron internetowych to odpowiedź polskich władz na unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Ustawa wprowadza m.in. obowiązek umieszczenia na stronach WWW deklaracji dostępności (o czym informowaliśmy we wcześniejszym wpisie), określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron WWW i aplikacji mobilnych oraz zasady tego monitoringu, definiuje także dostępność cyfrową jako zgodność z wymaganiami WCAG 2.1.

Podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępności cyfrowych swoich stron internetowych do 23.09.2020 r., w związku z czym obecnie w naszej firmie trwają intensywne prace nad wdrożeniem standardu WCAG 2.1 do stron WWW naszych klientów.

37/100

Dziękujemy
za zaufanie
Coś więcej niż

Strony www


coś więcej niż pasja

0+

Zrealizowanych
projektów

0+

Obsługiwanych
klientów

Pasja tworzenia

0

Lat
doświadczenia

Skontaktuj się z nami
- z niecierpliwością czekamy
aby móc zrealizować z Tobą
nasz pierwszy, wspólny projekt

PasjaTworzenia

Logo: ALPANET

Ciasteczka podajemy zwykle do kawy.
Natomiast tutaj, dzięki włączonej
obsłudze cookies, strona będzie
działać bardziej efektywnie.