System komunikacji

Wszyscy doskonale wiedzą, jak wielką rolę w interesach odgrywa poczta elektroniczna.

Bazując na jej idei, wzdrożyliśmy dla jednego z naszych klientów system komunikacji między jej partnerami.

System nie opiera się jednak na protokołach POP3 czy SMTP, jak tradycyjna poczta elektroniczna, ale na bazie danych.

Każdy z partnerów posiada własne konto, do którego dostarczane są wiadomości wraz z załącznikami. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest prędkość, niezawodność oraz pewność, że wiadomość została przeczytana przez jej adresata.