Projekt "Staż sukcesem naukowca

Co prawda do grudnia i odwiedzającego nasze domy Św. Mikołaja jeszcze daleko, a my już zostaliśmy wynagrodzeni. I to jak! Nasza firma została dostrzeżona przez częstochowskie środowisko naukowe oraz Poznański Akademicki Inkubator Przesiębiorczości i po wnikliwej analizie naszej działalności zostaliśmy dopuszczeni do udziału w nowatorskim projekcie, realizowanym z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o nazwie "Staż Sukcesem Naukowca". Projekt ten ma na celu poprawę współpracy, a także wsparcie transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym i sferą biznesu, w danym regionie kraju.

Zacieśnianie więzi środowiska nauki z naszą firmą będzie polegało na rozbudowie naszych autorskich systemów zarządzania treścią o nowatorskie moduły, których zadaniem będzie pozyskiwanie opinii dotyczących produktów, usług, artykułów w formie rozbudowanych formularzy lub w formie lingwistycznej. Projekt ten został podzielony na trzy główne zadania:

- Projekt i implementacja modułu opiniowania dla komercyjnego systemu CMS stanowiącego ofertę handlową naszej firmy. - Projekt i implementacja modułu inteligentnego wydobywania opinii z treści opiniotwórczych dokumentów tekstowych dla komercyjnego systemu CMS. - Projekt i implementacja modułu opinii umożliwiającego generowanie lingwistycznych podsumowań opinii dla komercyjnego systemu CMS.

Osobą, która zajmie się realizacją opisanego wyżej projektu jest przedstawiciel środowiska nauki z Częstochowy. Warto zaznaczyć, że projekt, w którym mamy zaszczyt wziąć udział, został wysoko oceniony przez organizatorów i zajął trzecie miejsce, wśród wszystkich projektów złożonych w województwie śląskim. Istotnym jest również fakt, iż rozwiązanie, które powstanie w ramach projektu jest całkowicie nowatorskie i obecnie nie jest dostępne na rynku.