Prawa dostępu - pliki

Dla jednego z naszych klientów zbudowaliśmy, system umożliwiający nie tylko utrzymywanie stałego kontaktu ze swoimi partnerami biznesowymi, ale także udostępnianie im różnego rodzaju materiałów (dokumenty doc, pdf, xls, pliki graficzne itp.).

Najważniejszym elementem systemu, jest moduł praw dostępu, pozwalający administratorowi w prosty sposób zezwalać oraz zabraniać dostępu poszczególnym użytkownikom do poszczególnych zasobów.

Dzięki takiemu elastycznemu rozwiązaniu, każdy z użytkowników może mieć dostęp do całkowicie innych zasobów niż pozostali.