PASJA TWORZENIA i ZAANGAŻOWANIE - coś więc niż tylko praca