GIODO

Konstytucja RP gwarantuje nam prawo do ochrony naszych danych osobowych. Na straży tego prawa stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - GIODO. GIODO zajmuje się m.in. kontrolą zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, rozpatrywaniem skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, kwestiami spornymi w sprawie ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem rejestru zbiorów danych.


Zgodnie z przepisami każdy z administratorów danych zobowiązany jest do zarejestrowania prowadzonych przez siebie zbiorów danych do GIODO. Mamy przyjemność poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów, że obowiązek ten został już przez naszą firmę spełniony. Również serwerownia z usług, której korzystamy dokonała rejestracji zbioru danych do GIODO.