Elektroniczna skrzynka podawcza

Oprócz systemu obiegu dokumentów, chcielibyśmy także Państwu zaproponować skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej będącej podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego.

ESP umożliwia bezpieczną i wiarygodną wymianę dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy obywatelem a organem administracji publicznej wykorzystując w tym celu powszechnie dostępną sieć teleinformatyczną.

Zaletami takiego rozwiązania są m.in. gwarancja nieprzerwanego dostępu do własnych zasobów przy wysokim poziomie bezpieczeństwa, spełniającym wymagania stawiane przez prawo, współpraca z systemem obiegu dokumentów oraz możliwość długookresowego archiwizowania dokumentów elektronicznych.