Logo: ALPANET

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Coś więcej niż strony www coś więcej niż pasja

Pasja tworzenia

mar

2020

ALP VISUAL SYSTEM

AUTORSKIE SYSTEMY KLASY CMS

Logo: ALPANET

Deklaracja
dostępności na stronach

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Opracowanie Deklaracji Dostępności obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentu HTML o odpowiedniej strukturze i zgodnie z wymaganiami technicznymi, który będzie dostępny na stronie WWW.
2. Wdrożenie odpowiedniego modułu do panelu administratora, tak aby w/w dokument można było samodzielnie aktualizować w przyszłości.
3. Analizę strony WWW pod kątem dostępności za pomocą narzędzi: The Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck/), WAVE web accessibility evaluation tool (https://wave.webaim.org/), a także analizę ręczną według listy kontrolnej dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo---lista-kontrolna. Wynik analiz będzie stanowił integralną część Deklaracji Dostępności.

Opracowanie Deklaracji Dostępności NIE obejmuje:

1. Opracowania tekstu "Dostępność architektoniczna", który jest jednym z elementów Deklaracji Dostępności i dotyczy on dostępności architektonicznej siedziby urzędu/jednostki (np. dostępności wejść, korytarzu, schodów itd.). Dostarczamy jedynie ogólne wytyczne, według których można przygotować ten tekst. Wytyczne te dostępne są również na stronach rządowych.

Powyższa Ustawa wymaga dostosowania strony WWW podmiotu publicznego do wymagań standardu WCAG 2.1 do dnia 23 września 2020 r.
Na życzenie klienta, nasza firma w późniejszym terminie będzie odpłatnie wykonywać odpowiednią aktualizację Państwa strony WWW.

W sprawie opracowania deklaracji dostępności dla Państwa jednostki lub dostosowania strony do standardów WCAG 2.1 prosimy o kontakt - 326700097 wew. 15

42/100

Dziękujemy
za zaufanie
Coś więcej niż

Strony www


coś więcej niż pasja

0+

Zrealizowanych
projektów

0+

Obsługiwanych
klientów

Pasja tworzenia

0

Lat
doświadczenia

Skontaktuj się z nami
- z niecierpliwością czekamy
aby móc zrealizować z Tobą
nasz pierwszy, wspólny projekt

PasjaTworzenia

Logo: ALPANET

Ciasteczka podajemy zwykle do kawy.
Natomiast tutaj, dzięki włączonej
obsłudze cookies, strona będzie
działać bardziej efektywnie.