DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Blog - Alpanet - Polskie Systemy Internetowe - strony www

Blog

STARTUPNowoczesny system do zarządzania stroną WWW
AV1
TECHNOLOGYALP VISUAL SYSTEM
Deklaracja <span class=dostępności" />
Podziel
się ...
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Opracowanie Deklaracji Dostępności obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentu HTML o odpowiedniej strukturze i zgodnie z wymaganiami technicznymi, który będzie dostępny na stronie WWW.
2. Wdrożenie odpowiedniego modułu do panelu administratora, tak aby w/w dokument można było samodzielnie aktualizować w przyszłości.
3. Analizę strony WWW pod kątem dostępności za pomocą narzędzi: The Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck/), WAVE web accessibility evaluation tool (https://wave.webaim.org/), a także analizę ręczną według listy kontrolnej dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo---lista-kontrolna. Wynik analiz będzie stanowił integralną część Deklaracji Dostępności.

Opracowanie Deklaracji Dostępności NIE obejmuje:

1. Opracowania tekstu "Dostępność architektoniczna", który jest jednym z elementów Deklaracji Dostępności i dotyczy on dostępności architektonicznej siedziby urzędu/jednostki (np. dostępności wejść, korytarzu, schodów itd.). Dostarczamy jedynie ogólne wytyczne, według których można przygotować ten tekst. Wytyczne te dostępne są również na stronach rządowych.

Powyższa Ustawa wymaga dostosowania strony WWW podmiotu publicznego do wymagań standardu WCAG 2.1 do dnia 23 września 2020 r.
Na życzenie klienta, nasza firma w późniejszym terminie będzie odpłatnie wykonywać odpowiednią aktualizację Państwa strony WWW.

W sprawie opracowania deklaracji dostępności dla Państwa jednostki lub dostosowania strony do standardów WCAG 2.1 prosimy o kontakt - 326700097 wew. 15

ALPANET

Polskie Systemy Internetowe
42-400

Zawiercie

, ul. 11 Listopada 6B

Tel.: 32 67 000 97
E-mail: biuro@alpanet.pl

Polityka
Prywatności